Idea

UNIEZWYKLENIE – OTWARTE MIASTO 2017 – LUBLIN
Kurator: Aneta Szyłak

Uniezwyklenie to wystawa zaproponowana do przestrzeni publicznej Lublina, będąca odpowiedzią na załamanie systemu wartości, które organizowały relacje świata jaki znaliśmy. Wojny, katastrofy, kryzysy humanitarne oraz agresywny wehikuł globalnej ekonomii sprzężone ze sobą wyniszczają nie tylko zasoby naturalne, które warunkują przeżycie ludzkości, ale także wyczerpują rezerwuary materialne i wizualne, pozwalające na wiarygodne opisywanie tego świata. Nie możemy go dotknąć ani zobaczyć choć nieustająco go obrazujemy.

 

Wyczerpał się w znacznym stopniu dostępny alfabet znaków choć sfotografowaliśmy, sfilmowaliśmy, ucyfrowiliśmy i zlokalizowaliśmy nieomal wszystko. Choć znaleźliśmy rozmaite sposoby znakowania, dokumentowania, skanowania i gromadzenia danych, świat wydaje się oddalać od nas coraz bardziej, jest coraz mniej uchwytny, bo obrazy straciły na wiarygodności a znaki na czytelności. Pozyskaliśmy informację, ale nie pogłębiliśmy wiedzy.

 

Czy będziemy znać jeszcze świat, którego nie potrafimy ani opisać, ani doświadczyć? Zmniejszają się kompetencje odbiorców – tak przecież uzależnionych, przyklejonych do wyświetlaczy i ekranów – w odczytywaniu bardziej złożonych przekazów wizualnych. Ten obrazowy analfabetyzm wymusza nieustające upraszczanie przekazu.Wystawą tą zapraszamy artystów do stworzenia takich form artystycznych, które nie są ani kategoryzacją, ani systematyzacją, ani też uproszeniem a raczej próbą odpowiedzi na to, jak formą wizualną wyrazić świat i jego problemy na nowo – a więc zrealizować podstawowe zadanie sztuki.

 

Zaproszeni zostali artyści stawiający wyzwanie definicji formy artystycznej. Wybierają rzeczy niespodziewane, formy biologiczne i te oparte na znaleziskach, zdarzeniach i złudzeniach. Uniezwyklenie jest projektem wołającym o formę, która realizuje zasadę uniezwyklania – przekraczania potocznego rozumienia znaków i stawiające wyzwanie temu, co już nazwane i utrwalone.

Aneta Szyłak

 

 

Aneta Szyłak jest kuratorką i autorką tekstów o sztuce, obecnie zajmującą się powstaniem NOMUS – Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku. Uprzednio była dyrektorką-założycielką Instytutu Sztuki Wyspa (2004-2014) oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998-2001). Od 2010 roku jest także twórczynią i dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa. Była kuratorką (także zespołowo) wystaw takich jak Uszczerbki i straty (2016), Wernakularność (2015), What’s plain invites pattern (2015), Codzienność (2014), Hito Steyerl: Abstract (2014), Oliver Ressler: Wizje polityczne – Świat od nowa (2014), The Field is to the Sky, Only Backwards (2013), Materialność (2012), Buildings and Remnants (2012), Praca i wypoczynek (2011), Estrangement (2010-2011). Jako kuratorka Aneta Szyłak pracowała z artystami takimi jak Hiwa K, Hito Steyerl, Oliver Ressler, Grzegorz Klaman i Ewa Partum. Curating context – the Palimpsest on the Quotidian and the Curatorial jest jej projektem doktorskim w Goldsmiths w  Londynie i na Uniwersytecie Kopenhaskim.