Agnieszka Kalinowska – Ciężka Woda / Heavy Water

W przestrzeni miasta przechodnie odkryją liczne gliniane dzbany – ręcznie wykonane repliki naczyń z tych rejonów świata, z których w ostatnich latach ucieka najwięcej ludzi: objętych wojną, uginających się pod ciężarem kryzysów ekonomicznych i konfliktów etnicznych. Uchodźcy szukają schronienia w bezpieczniejszych obecnie krajach, również w Polsce.  Wybrane wzory naczyń pochodzą z Syrii, Afganistanu, Iraku, Iranu, Etiopii, Erytrei. Zostały oznakowane postaciami biegnących ludzi, nawiązując do figuratywnych przedstawień na wazach i dzbanach. Dzięki archeologii wiemy, że naczynia na wodę i żywność są wyrazistymi tropami w badaniach historycznych migracji człowieka. Ludzie zostawiają po sobie skorupy naczyń, które są istotnym nośnikiem informacji o ich życiu i miejscu, z którego przybyli.

 

Artystka zakłada, że dzbany rozejdą się wśród publiczności. W ten sposób projekt będzie żył swoim życiem również po zakończeniu Open City, więc praca pozostaje w mieście, ale w formie relacyjnej, polegającej na przekazywaniu sobie obiektów na bardziej indywidualnym poziomie: w domach prywatnych, miejscach publicznych, na ulicznych jarmarkach. Ten relacyjny aspekt jest dla autorki bardzo istotny, ponieważ jej sposób na integrację Wykreowany projekt artystyczny stanie się częścią prawdziwego życia, problemów społecznych i politycznych. W akcie twórczym artystka oddaje dzieła na powrót do rzeczywistości. Dzięki temu relacyjnemu aspektowi kieruje uwagę na to, co znaczy wziąć do siebie, przyjąć i dać miejsce.

2017