Aleksandra Ska – Obsession

Artystka uważa swoją pracę Obsession jako formę manifestu przeciw obrzucaniu miejskich skwerów sztuką, wznoszenia i utrwalania form, które mają minimalny związek z rzeczywistym życiem miasta. Jest to krata – metalowa wycieraczka jaką znamy z wejść do budynków. Jej przestrzeń jest szczelnie wypełniona ręcznie wykonanymi z porcelany, niedopałkami papierosów. Praca jest zapatrzona czy też inspirowana obserwacjami w mediach społecznościowych, niejako wycięciem fragmentu zasłyszanych, czy przeczytanych historii i sytuacji na ulicach. Niedopałki to niedbale porzucone materialne pozostałości po rozmowach i spotkaniach, minionych emocjach i przekazanych ‘na papierosie’ wiadomościach.  Powtarzane, choć nieprzewidywalne w swojej treści zdarzenia uliczne zostają tu zredukowane do syntetycznej pozostałości życia społecznego będących nierozerwalną częścią przestrzeni miast. Obiekt Obsession wpasowany w chodnik, w uczęszczanym miejscu miasta, jest praktycznie niezauważalny dla śpieszącego się przechodnia, ponieważ jak twierdzi Aleksandra Ska „jest to taki rodzaj sztuki, która wychodzi w przestrzeń, ale jej nie zmienia”.  Pozostaje więc po stronie znikomego wpływu, przekierowania uwagi ku życiu i relacjom raczej, niż ku formom i dziełom.

2017