Dominika Skutnik – Samech

Projekt Dominiki Skutnik powstał dzięki odnalezieniu w przestrzeni Lublina gotowej formy zbliżonej do hebrajskiej litery Samech. Inspirację dla artystki stanowił mistyczny proces poszukiwania miejsca w Lublinie – Szerokiej 28 – opisany w „Oku Cadyka” Władysława Panasa. Litera odnaleziona na ziemi w formie trawiastego gazonu została zduplikowana w metalu i wyniesiona w stronę nieba w taki sposób, że obie formy przeglądają się w sobie.  Powiązanie alfabetu hebrajskiego z przestrzenią, szczególnie z przestrzenią nieba, które stanowi powietrzną pierzeję Placu Rybnego nawiązuje pośrednio do idei Axis Mundi – osi świata między niebem a ziemią, gdzie czas zatrzymuje się, w związku z czym w miejscu tym jest możliwe doświadczanie kontaktu z przeszłością i przyszłością. Oś świata uznawana jest także za miejsce, od którego zaczęło się stworzenie świata, a więc powstania wszelkich naturalnych form. Uniesiony ku niebu kształt Samech stanowi w intencji artystki zaproszenie ptaków do współtworzenia rzeźby poprzez jej używanie, bo są one we wszystkich kulturach uważane za łączników i posłańców pomiędzy niebem a ziemią. Instalacja ta jest zmienna ze względu na ich zmieniające się uczestnictwo w tworzeniu formy.

2017