Magdalena Starska – Na wyciągnięcie ręki

Praca jest interaktywną rzeźbą w przestrzeni publicznej miasta. Stojąca na czterech nogach przezroczysta tafla może być podnoszona i opuszczana za pomocą korb wmontowanych we wspomnianych nogach. Pomiędzy dwiema płaszczyznami tafli znajduje się transparentna i jednocześnie kolorowa substancja. Pęcherzyki powietrza w niej zatopione „przebiegają” nad głowami odbiorców przy każdym nawet najdrobniejszym ruchu tafli. Wpływanie na pozycję tafli powoduje naturalną potrzebę współpracy wymagającej więcej niż jedną osobę, w celu zmienienia ułożenia płaszczyzny za pomocą korb. Praca ta widoczna jest najlepiej, kiedy zwrócimy swoje spojrzenie ku niebu. Wtedy obraz poruszających się bąbelków nakłada się z obrazem nieba. Każda jednostka ludzka ma wpływ na własne otoczenie. Indywidualności takiej egzystencji jednak nie byłoby bez naszego absolutnego zespolenia i nieprzerwanej relacji z otaczającymi nas ludźmi i innymi formami życia. Towarzyszące nam zatem czasami poczucie niemocy, jak i mocy, charakteryzuje się tak samo mocnym działaniem. Praca ma na celu wprowadzenie poczucia lekkości jak i przynależności do wciąż zmieniającego się, bo ulegającego wpływom, świata. W taki sposób stajemy się zespołem, wspólnym organizmem, kooperatywą.

2017